Globalny Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2016

globalny_raport.jpg

Potrzebny jest pomost między nauką a polityką.
 
Nowa koncepcja inkluzywności musi znaleźć się
 
w centrum realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Raport opublikowany przez Forum Polityczne Wysokiego Szczebla na Temat Zrównoważonego Rozwoju stwierdza, że  realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i zawartych w niej ambitnych Celów Zrównoważonego Rozwoju będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostaną wykorzystane osiągnięcia naukowe.
 
Globalny Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2016 (Global Sustainable Development Report 2016) zwraca uwagę na fakt, że powinny być przeprowadzone nowe badania naukowe, które odpowiedzą na pytanie jakie działania należy podjąć, by zapewnić wszystkim ludziom możliwość korzystania z osiągnięć rozwojowych, bez pomijania nikogo.   Nowa Agenda 2030 wymaga nowego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju.

Raport stwierdza, że skoro wszyscy ludzie mają korzystać z osiągnięć ekonomiczno-społecznych, to koncepcja ‘inkluzywności’ (włączania, otwartości) musi stanowić integralną część programów instytucjonalnych oraz być uwzględniona w badaniach i procesach rozwojowych. Inkluzywność musi być brana pod uwagę w krajowych politykach rozwojowych, np. dotyczących planowania infrastruktury.  
 
Jak powiedział Wu Hongbo, Podsekretarz Generalny ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs),  ‘Raport podkreśla konieczność pozostawienia miejsca na interakcję między nauką i polityką na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla.’ Dodał: ‘Jest to jedno z najważniejszych innowacyjnych podejść od czasu konferencji Rio+20. Dziś potrzebujemy nauki bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, by móc realizować postanowienia Agendy. Nauka musi odpowiedzieć na potrzeby i problemy przedstawione w  Agendzie. Potrzebny jest dialog i to właśnie Forum Polityczne Wysokiego Szczebla pozostanie główną platforma dialogu’.
 
Raport stwierdza, że dotrzymanie obietnicy sprawienia ‘by nikt nie został pominięty’, wymaga określenia kto właściwie jest pomijany i pozostaje w tyle. Na ogół mówimy o ludziach dotkniętych ubóstwem, braku inkluzywności, dyskryminacji i nierównościach. Ważne jest, by wziąć pod uwagę dynamiczną naturę niedostatku i nierówności. W tym kontekście ogromne znaczenie mają strategie  zapobiegawcze, aby zapewnić, że nowe grupy społeczne i pojedyncze osoby nie zostaną pozostawione w tyle, w tym samym czasie, gdy inni wychodzą z ubóstwa.  
 
Według Raportu, skuteczność strategii dotyczących osób pominiętych będzie zależeć od wielu czynników: sytuacji w poszczególnych krajach, określenia zakresu i metod oraz sposobu implementacji. Raport przedstawia przykłady dotarcia do najbardziej poszkodowanych ludzi: opóźnionych w rozwoju oraz zamieszkujących najbiedniejsze regiony, a także omawia strategie zapewniające schronienie dla bezdomnych.  
 
Raport zawiera również badania nad powiązaniami między infrastrukturą, nierównością i odpornością na zagrożenia. Ogromne znaczenie dla tworzenia polityk ma poszukiwanie synergii i kompromisu oraz skupienie się na skuteczności i sprawiedliwości społecznej.
 
Raport omawia także inne kwestie, takie jak rola technologii w realizowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz potrzeba tworzenia instytucji inkluzywnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 
Raport został przygotowany przez Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych (UN Department of Economic and Social Affairs) na podstawie naukowej literatury i ekspertyz 245 naukowców.
 
(Nowy Jork,  12 lipca 2016 r.)
 
 * * * * * * * * * * * * *
Zobacz:
 
Global Sustainable Development Report 2016  
 
Forum Polityczne Wysokiego Szczebla na Temat Zrównoważonego Rozwoju

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×