Polska pomoc

Wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 w polskiej współpracy rozwojowej

W wymiarze międzynarodowym, najważniejszym narzędziem wdrażania SDG 17 przez Polskę będzie współpraca rozwojowa. Geograficzne i merytoryczne kierunki działania polskiej współpracy rozwojowej określa Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.

Wybrane priorytety stanowią odpowiedź wkład Polski w osiągnięcie wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju przez kraje partnerskie, z którymi Polska prowadzi współpracę rozwojową. Priorytety dla poszczególnych krajów partnerskich zostały wybrane z uwzględnieniem narodowych strategii rozwojowych tych krajów, co odzwierciedla zasadę podstawowej odpowiedzialności państw za wybór swojej ścieżki rozwoju.

Na okres 2016–2020 w polskiej współpracy rozwojowej wybrano 6 głównych obszarów tematycznych pomocy:

dobre rządzenie – w szczególności: rozwój regionalny, w tym wzmocnienie samorządu, decentralizacja; sektor bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; wzmocnienie kompetencji i zdolności administracji publicznej; wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i działań instytucji do standardów UE i międzynarodowych; dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji; niezależność mediów. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 10 i 16.

demokracja i prawa człowieka – w szczególności: demokratyczny proces wyborczy; prawa człowieka i swobody obywatelskie; wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dialog obywatelski. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 16.

kapitał ludzki – w szczególności:  poprawa jakości opieki zdrowotnej; edukacja włączająca i powszechny dostęp do edukacji na wysokim poziomie; edukacja obywatelska; integracja społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 3, 4, 5 i 10.

przedsiębiorczość i sektor prywatny – w szczególności: konkurencyjność i innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw; ekonomia społeczna; przedsiębiorczość, szczególnie kobiet i młodzieży; kształcenie i szkolenie zawodowe. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 4, 5 i 8.

zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – w szczególności: bezpieczeństwo żywnościowe; wydajność i konkurencyjność produkcji rolnej; dostęp do rynków zbytu; wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie; modernizacja infrastruktury lokalnej. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 2.

ochrona środowiska – w szczególności: odnawialne źródła energii; efektywność energetyczna; zarządzanie gospodarką wodną; gospodarka odpadami; zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności ludzkiej; promocja zrównoważonego rozwoju; przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom; ochrona zasobów naturalnych. Działania w tym obszarze przyczynią się przede wszystkim do realizacji SDG 6, 7, 8, 13 i 15.

Zobacz więcej: www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrownowazonego,Rozwoju,2030,2370.html

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×