UNESCO Poland

Polski Komitet ds. UNESCO

 

Szkoły Stowarzyszone UNESCO (UNESCO Associated Schools)

Polski Komitet do spraw UNESCO współpracuje z Sekretariatem UNESCO przy realizacji programu sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASPnet). Obecnie w programie uczestniczy 10 000 instytucji oświatowych ze 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polska sieć liczy obecnie 109 szkół. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Jeden z głównych obszarów działania ASPnet stanowi edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkoły członkowskie inicjują i realizują różnorodne projekty promujące cele Agendy 2030. Na stronie www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/  dostępne są informacje o ciekawych programach zrealizowanych przez szkoły członkowskie. Przy tworzeniu i realizacji projektów szkoły mogą korzystać z zestawów edukacyjnych, najczęściej dostępnych w języku angielskim, przygotowywanych specjalnie dla nich przez UNESCO i współpracujące z nią agendy.

          

Katedry UNESCO i instytuty naukowe

W Polsce działa 10 Katedr UNESCO, należących do sieci UNITWIN/UNESCO CHAIRS oraz dwa instytuty naukowe, działające w ramach Międzynarodowego Programu Sieci Współpracy UNESCO/UNITWIN do spraw Podwodnej Archeologii (UNESCO/UNITWIN Network for Underwater Archaeology). Działające w Polsce Katedry UNESCO i instytuty badawcze realizują projekty badawcze służące realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

PK ds. UNESCO wspiera działalności Katedr poprzez corocznie odbywające się spotkania konsultacyjne kierowników polskich Katedr UNESCO w Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z udziałem profesora Sławomira Ratajskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO. PK ds. UNESCO spełnia rolę łącznika między Katedrami a Sekretariatem UNESCO w Paryżu poprzez merytoryczną pomoc przy opracowywaniu dokumentów, raportów, wniosków aplikacyjnych, kontaktów z Katedrami w sieci UNESCO. Zgodnie z procedurami każdy dokument wysyłany przez Katedrę poparty jest pismem przewodnim Pk ds. UNESCO.

 

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO / UNESCO Creative Cities Network

Polski Komitet do spraw UNESCO współpracuje z Sekretariatem UNESCO przy realizacji programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Obecnie Sieć zrzesza 116 miast z 54 krajów, wyróżnionych tytułem miasta kreatywnego w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki. Sieć Miast Kreatywnych UNESCO wpisuje się w realizację 11. Celu Zrównoważonego Rozwoju ‘Zrównowazone miasta i społeczności’.

W Polsce do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO należy Kraków, jako Miasto Literatury oraz Katowice (od 2015 roku), jako Miasto Muzyki.

Polski Komitet do spraw UNESCO udostępnia informacje o możliwości zgłaszania kandydatur miast, udziela poparcia składanym wnioskom oraz pilotuje procedurę aplikacyjną. Więcej informacji na stronie Polskiego Komitetu do spraw UNESCO: www.unesco.pl/kultura/690/.

 

 

 

Polecane publikacje poświęcone problematyce zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronie internetowej www.unesco.pl/publikacje-unesco/)  w formie e-booków (książki) lub pdfów (roczniki Biuletynu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej):

 

 

 

'Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo', przedstawiająca rolę kultury i dziedzictwa kulturowego w zrównoważonym rozwoju, w kształtowaniu tożsamości kulturowej i procesów rozwojowych, zwłaszcza w wymiarze lokalnym.

 

 

 

'Edukacja poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność' na temat roli kultury w kształtowaniu społeczeństwa kreatywnego oraz możliwości wykorzystania dorobku kulturalnego w edukacji formalnej i nieformalnej.

 

 

 

'Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej' na temat znaczenia krajobrazu, łączącego w sobie elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, dla trwałego rozwoju.

 

 

 

'Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe' poświęconą zagadnieniom ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście konwencji i zaleceń UNESCO.

 

 

 

'O potrzebie edukacji medialnej w Polsce', na temat edukacji odpowiadającej nowym wyzwaniom cywilizacyjnym i potrzebie kształtowania postaw kreatywnych i innowacyjnych.

 

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×