Milenijne Cele Rozwoju
Polecamy


WHO - Światowa Organizacja Zdrowia

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel.: (22) 635 94 96
fax: (22) 831 08 92
e-mail: whopol@euro.who.int
http://www.who.un.org.pl
http://www.euro.who.int

Instytucje ONZ w Polsce