Rodzina Narodów Zjednoczonych w PolsceOśrodek Informacji ONZ (United Nations Information Center in Warsaw – UNIC Warsaw)

www.unic.un.org.pl

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

www.iom.pl

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

http://www.unhcr-centraleurope.org/pl

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

www.who.un.org.pl

Polski Komitet ds. UNESCO

www.unesco.pl/

Polski Komitet Narodowy UNICEF

www.unicef.pl/

Centrum Informacji o Środowisku (UNEP/GRID)

www.gridw.pl