Rodzina Narodów Zjednoczonych w PolsceOśrodek Informacji ONZ (United Nations Information Center in Warsaw – UNIC Warsaw)

www.unic.un.org.pl

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

https://poland.iom.int/

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)

https://www.unhcr.org/pl/

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

http://www.euro.who.int/en/countries/poland

Polski Komitet ds. UNESCO

www.unesco.pl/

Polski Komitet Narodowy UNICEF

www.unicef.pl/

Centrum Informacji o Środowisku (UNEP/GRID)

www.gridw.pl